Ar ko sākt? kādi dokumenti nepieciešami projektēšanai:

Projekts, saskaņošana būvvaldē
Projekts, saskaņošana būvvaldē

Papildināts 2020.11.04.
Lai uzsāktu savas sapņu mājas projekta izstrādi pietiek ar izraudzītās zemes īpašuma plānu un mājas ieceri, bet lai iegūtu būvvaldē saskaņotu projektu, ir jāveic vairākas darbības saskaņā ar jauno būvniecības likumu.

Lai iegūtu maksimāli veselīgu dzīves vidi, ēku vēlams novietot saskaņā ar āderu tīklu, lai darba vietas un guļvietas būtu iespējams plānot no āderēm brīvās vietās. Līdz ar to, vērts sākt ar āderu noteikšanu dabā, Jūsu zemes īpašumā.

Kad ir veikts āderu pētījums, pasūtītājam jāizsauc mērnieks, jo būvvaldes prasa jebkuras ēkas novietni izstrādāt uz jauna (ne vecāka par 2 gadiem) topogrāfiskā plāna. Mērniekam norādiet vēlamo uzmērīšanas platību – ja zemes īpašums ir liels, nav vajadzīgs uzmērīt to visu, pietiek ar dažiem tūkstošiem kvadrātmetru ap plānoto ēkas vietu, vēlams arī norādīt piebraucamo ceļu vai kādu tuvāko īpašuma robežu. Mērnieks izstrādās topogrāfisko plānu un tajā uzmērīs arī dabā nospraustos āderu mietiņus.

Kad Jums ir skaidra orientējošā ēkas vīzija, Jūsu vajadzības – tiekoties pie mums darbnīcā, vai (tiešsaistē izmantojot interneta saziņu), izstrādāsim Jūsu iecerētās ēkas skiču projektu – plānus, fasādes, griezumu un novietni zemes īpašumā. Ja uz to brīdi būs jau gatava topogrāfija – varēsim ēku ļoti precīzi ievietot arī āderu plānā. Mājup Jums nebūs jābrauc ar tukšām rokām – būs projekta skices, ko apspriest kopā ar ģimeni, apdomāt, papildināt, šo to pamainīt, sazinoties elektroniski šīs izmaiņas apspriedīsim un ieviesīsim projektā.

Kad pasūtītājs ir pilnībā apmierināts ar projektu, tiek dots akcepts skiču projektam un sākas nākošais darbu posms – būvprojekta minsastāva sagatavošana, iesniegšanai būvvaldē. Gatavo būvprojektu minimālajā sastāvā kopā ar būvniecības iesnieguma anketu (kuru aizpilda gan pasūtītājs gan arhitekts), iesniedz būvvaldē, tagad tas notiek elektroniski, bis.gov.lv sistēmā.

Būvvalde izskata būvprojektu minimālajā sastāvā un iekļaujoties mēneša termiņā – sniedz atbildi – akceptu šādam būvprojekta ieceres risinājumam un dokumentu – sauktu par Būvatļauju, kurā norādītas papildus prasības projektēšanai un saskaņošanai, kas jāizpilda, lai būvvaldē varētu saskaņot ēkas pilno tehnisko būvprojektu.

Saskaņā ar būvatļaujas nosacījumiem pasūtītājs pieprasa tehniskos noteikumus no dažādām iestādēm, par piemēru – Sadales tīkli, Latvijas gāze, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Valsts vides dienests, Ventspils reģionālā vides pārvalde, vietējie komunikāciju turētāji utt. Tehniskie noteikumi pievienojami pilnā tehniskā būvprojekta sējumiem, un projektēšana, kā arī dažādi papildus projekta saskaņojumi veicami atbilstoši to prasībām.

Kad izstrādāts būvprojekts ar konstrukcijām, to iesniedzam būvvaldē saskaņošanai. Pēc šī projekta saskaņošanas pasūtītājam atliek veikt dažas nelielas papildus formalitātes – veikt civiltiesisko apdrošināšanu, ja būvdarbus plāno veikt pašu spēkiem, kā arī samaksāt būvvaldes nodevu, un ir iegūta atļauja uzsākt būvdarbus. Būvatļauju secīgi jāpagarina, līdz būvdarbu pabeigšanai, iegādājoties apdrošināšanu uz maksimāli ilgu laiku, piemēram, 3 gadiem, ja nevēlas būvatļauju pagarināt katru gadu.

Ieteicams visu darīt savlaicīgi, tādā veidā iespējams izvairīties no liekiem tēriņiem, jāņem vērā, ka būvvalžu darbam ir savs ritms un temps (skat. mūsu rakstu – “Būvvalžu top 10”). Bet šajā laikā var sarūpēt nepieciešamos būvmateriālus un veikt citus sagatavošanās darbus.
LAI SOKAS!
P.S. Piedāvājam ielūkoties atziņu krātuvē, kā projektēt un būvēt labu, cilvēkam draudzīgu māju.

14 domas par “Ar ko sākt? kādi dokumenti nepieciešami projektēšanai:

 1. Labdien!
  Divi jautājumi:
  1) vai topogrāfiskā plāna izmaksas nav atkarīgas no zemesgabala lieluma (1200m2 vai 2ha nebūs nozīmes)?
  2) vai Jūs nospraudīsiet ēkas atrašanās vietu, ņemot vērā āderes?
  Ar cieņu,
  Santa

  Patīk

  1. Labdien!
   paldies par labajām atsauksmēm!
   atbildot uz Jūsu jautājumiem:
   1) cik ir bijusi pieredze ar topogrāfisko plānu pasūtīšanu, tad atšķirība izmaksās ir, bet ne tieši proporcionāla grunts gabala izmēram. Vislabāk pazvaniet tuvākajai mērniecības firmai, vai jebkuram sertificētam mērniekam. Ja uzmērīšana jāveic mājas būvniecības/projektēšanas vajadzībām, tad parasti viss zemes gabals nav jāuzmēra, bet tikai neliela teritorija ap ēku, tie var būt 1000 kvadrātmetri vai taml, lai ir redzams piebraucamais ceļš, kāda no īpašuma robežām.
   2) Pirms aicinat mērniekus, vēlams nospraust āderes dabā, mērnieks šīs atzīmes veiks arī topogrāfiskajā plānā. Par āderu uzmērīšanu dabā un āderu plāna izstrādi jautājiet Valdim – tālr. 25506076.
   lai Jums sokas!
   ar cieņu Valdis un Ansis.

   Patīk

 2. Sveicināti!Ja vēlos celt ģimenes māju,kam būtu izmērs apm. 17×10 m, bet zemesgabals apm .750 kv.m ir ar reljefu, kas man būtu jāņem vērā, izņemot āderes un mērnieku? Vai 2 stāvu māja nevarētu “nobraukt no kalniņa lejiņā”?
  Ar cieņu L. Š.

  Patīk

  1. Labdien!
   paldies par jautājumu! Reljefs parasti draudus mājai nerada, bet reljefu var izmantot arī mērķtiecīgi, piemēram, daļēji tajā paslēpjot ēkas pagrabstāvu. Māja uz pamatiem jau nestāv kā uz slēpēm, tapēc arī nepārvietojas – pamatu pēda ir būvējama horizontāli, var saistībā ar reljefu mainīties tās iebūves dziļums, dziļāk par sasalšanas robežu to iebūvēt nav nepieciešams. Nelielos apjomos sava zemes īpašuma reljefu var arī koriģēt un mainīt, pēc saviem ieskatiem, protams, kaimiņu esošās ēkas neatstājot dziļā ieplakā. Ideālajā gadījumā grunts gabala reljefam nav jābūt pārmēru augstam, pietiek, ja tas ir drošs pret plūdu iespējamību, nedaudz augstāks par ceļu, lai no ielas lietus laikā ūdens netek pagalmā, kā arī mazliet paaugstināts ap māju, lai lietusūdens nekrājas ap ēkas pamatiem.
   Uz veiksmīgu sadarbību!

   Patīk

  1. Labdien!
   Izbūvējot otro stāvu, iepriekš ir nepieciešama ēkas inženiertehniskā apsekošana, lai pārliecinātos par esošās ēkas konstrukciju atbilstību iecerētajai pārbūvei, apsekošanu veic mūsu kolēģis, inženieris. Pēc tehniskās apsekošanas slēdziena var noskaidrot, vai otro stāvu ir iespējams izbūvēt, un kādi risinājumi nepieciešami. Tālāk seko tehniskā projekta izstrāde, un tā saskaņošana Jūsu novada būvvaldē. Būvvalde noteikti pieprasa būvatļauju, jebkuru būvdarbu veicējiem, līdz ar to, lai visus dokumentu jautājumus sakārtotu secīgi – 1) dodaties uz būvvaldi pēc projektēšanas uzdevuma 2) jāveic ēkas inženiertehniskā apsekošana. 3) izstrādāsim projektu ēkas pārbūvei, atbilstoši Jūsu vajadzībām un esošajai situācijai 4) projekta saskaņošana būvvaldē 5) būvatļaujas saņemšana no būvvaldes.
   lai Jums izdodas viss iecerētais!

   Patīk

 3. Labvakar, Ansi!
  Šeit Jūs traucē Imants. Var būt Jūs varētu izstāstīt kaut ko jaunu par būvatļaujas saņemšanu utt., jo no pirmā oktobra ir mainījies likums! Un tad vēl pa r projektu “‘Ivars”‘ par kuru mēs runājām atvērto durvju dienās, varbūt Jūs varat man atrakstīt uz e-pastu. Ar ko mums jāsāk!

  Patīk

  1. Labdien!
   Gadījumi var būt dažādi, vienkāršākais – ja plānojat Latvenergo elektro pieslēgumu, tad tehniskie noteikumi jāsaņem no Latvenergo un jāpievieno projektam, tā saskaņošanai būvvaldē. Līdzīgi ar gāzes vada pieslēgumu, ūdensvada, kanalizācijas pieslēgumu tehniskos noteikumus – ja plānojat šos pieslēgumus izmantot. Dažreiz arī ietekmes uz vidi izvērtējuma, vides dienesta tehniskos noteikumus u.c.
   lai Jums raženi sokas!

   Patīk

  1. Labdien!
   šādā gadījumā var pievienot līguma kopiju, ir būvvaldes, kam patīk, ka visi iespējamie dokumenti ir pievienoti projekta sējumiem:)
   lai sokas!

   Patīk

 4. Labdien. Mums ir koka māja, kurai uz pamatiem no ķieģeļiem ir piebūvēta garāža. Vēlamies garāžu nojaukt un tās vietā piebūvēt mājai vēl istabu. Kas tā būs par procedūru, kādus dokumentus ir nepieciešams saņemt? Kā arī, ja izdomāsim piebūvēt vēl vienu istabu uz jauniem pamatiem, kāda kārtība būs šajā gadījumā. Jau laikus, paldes par atbildi.

  Patīk

  1. Labdien!
   Lai saskaņotu Jūsu mājas projektu un ieceri būvvaldē, būvējot jaunus pamatus, būs nepieciešams izstrādāt topogrāfisko plānu. Tālāk jau darbs noris ierastajā secībā, tiek sagatavots projekts, vai tas būtu dzīvojamās mājas pārbūves projekts, vai kā citādi definēts. Kurā Latvijas novadā atrodas Jūsu māja? Iekļaujoties esošās mājas kontūrā, dažādus remontdarbus, vairāk vai mazāk vērienīgus var veikt bez birokrātiskiem šķēršļiem, sevišķi, ja ēka ir laukos.
   lai Jums raženi sokas!

   Patīk

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: