Karlsona novads

Jūs, iespējams, neesat dzirdējuši par Latvijas jaunāko, Pierīgas dienvidos izveidoto novadu, kurā jaunu grunts gabalu īpašniekam ir jāsaņem rakstiska piekrišana no visiem 34 ielas* kaimiņiem par atļauju nokļūt līdz savam zemes īpašumam pārvietojoties par šo kopējo ielu, kas savieno visus zemes īpašumus. Ja kāds no kaimiņiem iebilst, tad atliek ģimenei iegādāties Karlsona spectērpu un turpmāk uz savu zemes īpašumu ierasties neskarot neatļautās teritorijas. Daudzviet Latvijas novados iela* līdz vidusasij pieder konkrēta gruntsgabala īpašniekiem, bet tas nenozīmē, ka tādēļ visiem ielas* izmantotājiem jāiet prasīt atļauju pa ielu* pārvietoties pie visiem kaimiņiem kam pieder ielas* fragmenti.
Pievienojam piezīmes no būvprojekta minimuma skaņošanas procesa, kur minētas šīs konkrētās prasības.

Būvprojekta minimālā sastāvā piezīmes
Būvprojekta minimālā sastāvā piezīmes
Būvprojekta minimālā sastāvā piezīmes
Būvprojekta minimālā sastāvā piezīmes
Būvprojekta minimālā sastāvā piezīmes
Būvprojekta minimālā sastāvā piezīmes

Šāda kārtība ir tikai vienā Latvijas novadā, kur ir pusoficiāli veidota slēgta iela. Vai šis ir objektīvs likuma traktējums, ja topogrāfs ir uzrādījis ielu, kas būtībā, vienmēr ir paredzēta publiskai kustībai, par kuru netiek minēts ka kādam kaimiņam dēļ tā savā zemes īpašumā būtu jāveido servitūts par labu citam kaimiņam. To drīzāk var tulkot kā ierēdņu praktisku nekompetenci un neizpratni veidojot pagasta/novada attīstības plānus. Savukārt Anglijā, pašvaldības organizē iedzīvotājiem loterijas, kur kā uzvarētāji kļūst bieži viena no pašvaldības ielām ar visiem tās iemītniekiem, kā balvu gūstot iespēju veikt savas ielas labiekārtojumus, kurus nav iespējams veikt visās ielās uzreiz, līdzekļu sadale tiek dalīta ar loterijas palīdzību.
Tomēr, kopumā, jāsaka, Latvijas novados, it īpaši Pierīgā, klimats un infrastruktūra ir pietiekami laba, ja mēs salīdzinam ar iespējām dzīvot tālākās vietās, kur dzīves apstākļi, būtībā nemaz nav tik labvēlīgi, un tādēļ piedāvājam izlasīt fragmentu no Aleksandra Ņikonova grāmatas “Dzīve uz pulvera muca” pētītos brīvos gruntsgabalus visuma plašumos.
untitled-1

Laimīgu Jauno gadu visām jaunajām un vecajām “Vārnu ielas republikas” ģimenēm! Lai draudzīgs Jums 2017. gads!

*Iela:
Ceļu satiksmes likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi
3) ceļš – jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves), ceļu inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas, elektrotransporta kontakttīkli un citas inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi);
http://likumi.lv/ta/id/45467-celu-satiksmes-likums

arhitekts Valdis Liepa.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: