Šī ērtā un praktiskā pirts – saimniecības ēka projektēta saskaņā ar jaunā būvniecības likuma dotajām priekšrocībām – iespēju 1. grupas ēkas saskaņot vienkāršotā un veiklākā procesā, darbojoties pašam ēkas īpašniekam, ja lauku teritorijā ēkas apbūves platība nepārsniedz 60 kvadrātmetrus, savukārt – ja īpašums atrodas ciematā, vai pilsētā – tad 60 kvadrātmetru apbūves ēku ir atļauts “novietot”, definējot, ka to būvējis kāds cits, un būvēt ēkas līdz 25 kvm apb. platībai.
Atkāpjoties no birokrātiskajiem jautājumiem atpakaļ pie projekta un tā būtības – pirts projekts izstrādāts lietderīgi un ekonomiski izmantojot augstāk aprakstīto platību, ir plaša un ar lieliem stiklojumiem, labi izgaismota atpūtas, viesību telpa, no tās – ieeja dušā/ģērbtuvē, sekojoši – pirts karsētava un tualete. Šis ēkas apjoms projektēts siltināts, apkurināms, gāzbetona vai koka statņu konstrukcijā, blakus – malkas šķūnis – malkas vai dārza inventāra glabāšanai.
Ar šo pirts-saimniecības ēkas projektu turpinam un papildinam mūsu mazo projektu veikaliņu – sekojot iecienītā, mazā pagrabiņa projektam, kurš veiksmīgi uzbūvēts jau daudzviet Latvijā. Projektā ir atrisināti konstruktīvie mezgli, lai ēka būtu racionāli uzbūvējama, pamatu plāns un risinājums, griezums ar spāru, siju, sienu specifikāciju, spāru plāns, koka statņu ārsienām – sienu notinumi ar koka statņu specifikāciju. Vadoties pēc projekta rasējumiem, ēku ir iespējams tāmēt, un būvēt, kā arī rasējumus – iesniegt bis.gov sistēmā lai saskaņotu projektu vienkāršotajā procedūrā (ar “paskaidrojuma rakstu ēkai”) Jūsu būvvaldē.
Sekojoši – projekta attēli, fasādes, plāni:

Saimniecības ēka ar pirti, pirts ar saimniecības ēku, projekta fasādes

Saimniecības ēka ar pirti, pirts ar saimniecības ēku, projekta fasādes


Saimniecības ēka ar pirti, pirts ar saimniecības ēku, projekta plāns

Saimniecības ēka ar pirti, pirts ar saimniecības ēku, projekta plāns


Raženu un priecīgu būvniecību!!!