Būt vai nebūt – tāds ir jautājums

Ikdienā fiziķu un liriķu sarunā vienmēr tiek diskutēts vai fizika ir jāievēro, vai nav jāievēro. Piemēram, liriķi Rainis un Aspazija, devās dzīvot Kastaņolā, kur gravitācijas spēki ir mazāki, kā Latvijā, un veidojās skati ar plašiem horizontiem, līdzīgi kā Vidzemes augstienē, Talsu paugurainē, un Saules kalnā Latgalē. Spriežot par sienu konstrukcijām, literatūrā tiek doti ieteikumi arvienTurpināt lasīt “Būt vai nebūt – tāds ir jautājums”