Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekts, Cēsu vecpilsētā

Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekts Cēsīs
Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekts Cēsīs
Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekts Cēsīs

Šajā sadaļā varat aplūkot vienu no mūsu veiktajiem rekonstrukcijas projektiem, ar ieskatu gan ēkas apsekojumā, gan tālākā darba gaitā.
Dzīvojamā māja atrodas vecpilsētā, un tai ir kultūras pieminekļa statuss, tas attiecīgi nozīmē augstākas prasības ēkas rekonstrukcijas/renovācijas procesam. Neuzskaitot tās detalizēti, varbūt nozīmīgākās no tām – esošo apdares dēļu saglabāšana/restaurācija, tāpat durvju/logu/slēģu restaurācija. Arī esošo gabarītu, logu durvju izvietojuma un izmēru, ēkas konfigurācijas, jumta konstrukcijas tipa un augstumu saglabāšanu; atsevišķas lietas, kā piemēram pirmā stāva griestu augstums, u.c. atbilstoši mūsdienu normatīviem un dzīves vides kvalitātes prasībām ir koriģējamas, cik to atļauj ēkas autentiskā tēla saglabāšana.
Planšete ar ievadinformāciju un āderu plānu. Zīmīgi, ka vecpilsētā ēkas savulaik novietotas pilnīgā saskaņā ar āderu tīklojumu, arī Jelgavā, Vecpilsētas ielas vecākā māja ir novietota līdzīgi, pievienojam attēlus:

Āderu plāns mājai Vecpilsētas ielā, Jelgavā
Āderu plāns mājai Vecpilsētas ielā, Jelgavā
Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekts
Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekts

Rekordmaja_01
Sākotnējais ēkas izskats:

Rekonstrukcijas projekts, ēkas izskats pirms rekonstrukcijas
Rekonstrukcijas projekts, ēkas izskats pirms rekonstrukcijas
Rekonstrukcijas projekts, ēkas izskats pirms rekonstrukcijas
Rekonstrukcijas projekts, ēkas izskats pirms rekonstrukcijas
Rekonstrukcijas projekts, ēkas izskats pirms rekonstrukcijas
Rekonstrukcijas projekts, ēkas izskats pirms rekonstrukcijas
Rekonstrukcijas projekts, ēkas izskats pirms rekonstrukcijas
Rekonstrukcijas projekts, ēkas izskats pirms rekonstrukcijas
Rekonstrukcijas projekts, ēkas izskats pirms rekonstrukcijas
Rekonstrukcijas projekts, ēkas izskats pirms rekonstrukcijas
Rekonstrukcijas projekts, ēkas izskats pirms rekonstrukcijas
Rekonstrukcijas projekts, ēkas izskats pirms rekonstrukcijas

Pirmais iespaids var būt atkarīgs no vērotāja optimisma – kādam izskatās, ka mazā mājiņa ir gluži laba, un atliek vien šo to pieremontēt un sakārtot, citam varbūt vienīgais pieņemamais risinājums ir nojaukt un būvēt visu no jauna. Lai noskaidrotu esošo ēkas tehnisko stāvokli un varētu secināt kā rīkoties tālāk, nepieciešams ēkas inženiertehniskais apsekojums – ēkas konstrukciju izpēte, vai to resurss nav jau izsmelts. Var novērtēt procentuāli – piemēram, ēkas sienas – 80% veselas utml. Šajā gadījumā gan bojājumu bija krietni vairāk, un tika izlemts ēku demontēt, vietā būvējot jaunu, saglabājot vēsturisko apdari.
Paralēli notiek darbs pie ēkas projekta, stāvu plāniem – kā visracionālāk izmantot esošo situāciju – logu ailas u.c. un iegūt nepieciešamo komfortu, telpu skaitu un platības ērtai dzīvošanai:

Rekonstrukcijas projekts, ēkas fasāžu rasējumi
Rekonstrukcijas projekts, ēkas fasāžu rasējumi

Līdzīgi kā citos projektos, arī šīs mājas projekts tika risināts vairākos variantos, apspriežot dažādas idejas. Kā viena no tām – vannas istabā iegūts dabiskais apgaismojums izmantojot restaurēto ārdurvju stiklojumu.

Rekonstrukcijas projekts, ēkas plāni un griezums
Rekonstrukcijas projekts, ēkas plāni un griezums

Bildes no ēkas demontāžas procesa:

Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma
Rekonstrukcijas projekts, ēkas konstrukcijas zem apšuvuma

Noņemot apdares dēļus var visā pilnībā apsekot ēkas nesošo sienu stāvokli, ārsienas ir koka guļbūves konstrukcijā, bet veselu baļķu ir pārāk maz, lai būtu vērts atjaunot guļbūvi protezējot un nomainot bojātās koka daļas. Pirms apšuvuma demontāžas – ēkas bēniņos iespējams apsekot pārseguma sijas un jumta spāres. Ja no pārseguma sijām bija bojātas 2-3 gab, tad jumta spāres krietni vairāk, turklāt grūti remontējamās vietās – galos, sadurēs ar sijām utml.
Ēkas demontāžas proces:

Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža
Rekonstrukcijas projekts, esošās ēkas konstrukciju demontāža

Pēc demontāžas – jauno konstrukciju būvēšanas process:

Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes

Jumta izbūve ēkas pagalma pusē:

Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes

Skats uz pilsētas panorāmu no otrā stāva jumta izbūves:

Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes

Ielas fasāde saglabā oriģinālās ēkas logu un durvju ritmu:

Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes

Sijās izmantots kokmateriāls no senās ēkas, arī griestu apdare risināta identiski:

Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes

Plašs stiklojums ieejas vējtverim/verandai, pieskaņojot loga rūšu dalījumu ēkas stilam:

Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes

Ielas fasādē redzami izmantotie oriģinālie apdares dēļi:

Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes

Pagalma fasāde ar jumta izbūvi un ieejas vējtveri/verandu:

Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes

Virslogs virs durvīm, kurš noderēs lai vannas istabā iegūtu dabisko apgaismojumu:

Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes

Skats uz rekonstruēto ēku cauri vecpilsētas ainavai:

Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes
Rekonstrukcijas projekts, ēkas būvniecības procesa bildes

Jumta segums – māla dakstiņi:

Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes

Mazliet redzama pilsētai raksturīgā šaurība – ēkas izvietotas diezgan straujā reljefā, kaimiņi veic grunts nostiprināšanas darbus:

Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes

Restaurētās durvis un identiski oriģinālajiem izgatavotie koka logi ir savās vietās:

Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes

Koka sijas un griesti, platu dēļu apšuvums:

Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes

Griestu versija ar riģipša apšuvumu, sijas daļēji atstājot redzamas:

Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes

Vannas istaba – logs uz ielas fasādi – durvju virslogs:

Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes

Spāru saišķi atstāti redzami interjerā, tiks slīpēti un apstrādāti ar eļļu:

Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes

Spāru saišķi virs jumta izbūves:

Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes

Pārbūvējot, rekonstruējot vai atjaunojot senu ēku jārēķinās ar dažādiem ierobežojumiem, platības nav bezgalīgi lielas, un lai izveidotu apdzīvojamu arī otro stāvu, nepieciešamas kāpnes, kuras šajā gadījumā ļoti kompaktas – ar lāču tipa pakāpieniem:

Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes

Pārsegumā izmantotas arī vecās sijas:

Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes
Rekonstrukcijas projekts, Realizētās ēkas bildes

Lai Jums labi veicas!

7 domas par “Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekts, Cēsu vecpilsētā

 1. Super darbs! Gribēju tikai jautāt vai guļbūve principā tika saglabāta kaut kur starp jaunajiem materiāliem vai arī ēka tika pavisam nograuta un uzcelta no pamatiem?

  Patīk

  1. Paldies par labajām atsauksmēm!
   Guļbūvi saglabāt nebija vērts, ja jāmaina, jāprotezē vairāk par 60%, tad ieguldītais darba laiks, resursi vairs nav tā vērti, pat jauna guļbūve izmaksātu mazāk, kā vecas lāpīšana, ja caurumu vairāk kā veselo daļu. Arī senie pamati būtu jāstiprina, jo sekli, kā arī neviendabīgi.
   lai Jums sokas!

   Patīk

 2. Pamatīga “rekonstrukcija”! 🙂 varbūt var pakomentēt sīkāk starpstāvu pārsegumu: vai dēļu klājs likts virs, vai iestrādāts starp sijām (bildes mazliet miglainas un grūti saprast, bet citās redzams, ka dēļi ieklāti starp sijām), kā risināts starpstāvu siltinājums (vienā no bildēm redzama plēve, kas izskatās stiprināta pie sijām un virs kuras ir siltinājums).
  Interesējos, jo patīk atstātas redzamas masīvas sijas, kā arī iestrādājot siltinājumu starp sijām ietaupās 2.stāva platība.
  Paldies jau iepriekš, veiksmīgu dienu!

  Patīk

  1. Paldies par komentāru!
   Starpstāvu pārsegums risināts dažādi, vairākos veidos, dzīvojamā istabā un hallē atšķirīgi. Ir variants ar dēļiem virs sijām, kā arī ar dēļiem starp sijām. Otrajā gadījumā sijas ir mazāk izvirzītas no griestiem uz āru, kas rada viendabīgāku, līdzenāku griestu plakni, siju ritms nav tik agresīvs, un, mūsuprāt, šāds interjera griestu risinājums dzīvojamai ēkai piederas labāk.
   lai Jums sokas!

   Patīk

 3. Labdien!
  Bildēs redzams, ka jumta konstrukcijā nav pielietots jumta krēsls, kā arī spāru savienojums korē netiek balstīts uz koptura, vai šāds jumta konstrukcijas risinājums nevar izspiest gāzbetona sienas, kā arī interesē kā spāru pāri ir sasaistīti savā starpā, jo vēja atsaites no iekšpuses izskatās, arī nav pielietotas, jo visdrīzāk tās traucētu iekšējai apdarei? Paldies!

  Patīk

  1. Labdien!
   Šīs mājas rekonstrukcijas projekta risinājumi paredz jumta spāres saistīt ar pārseguma sijām, šāds konstruktīvs paņēmiens novērš Jūsu aprakstīto tehnoloģisko problēmu. Saglabājot ēku atbilstoši būvvaldes prasībām – vēsturiskās senās ēkas apjomā un augstumos, augšstāvs ir samērā zems, jo sākotnēji mājai tas nebija apdzīvojams, lai augšstāvu komfortabli izmantotu, spāru konstrukciju projektēšanā tika apdomāts katrs centimetrs:)
   lai Jums raženi sokas!

   Patīk

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: