4A + CV

BUILDART.LV karte ar novadiem kuros realizēti projekti
BUILDART.LV karte ar novadiem kuros realizēti projekti

Ja Latvijas vairāk kā simts novados attīstība būtu identiska, tad pēdējos 14 gados strādājot kopīgi mēs katrā no novadiem varētu ieraudzīt trīs mūsu projektus, kurus Jūs esat realizējuši savos īpašumos. Kā pēdējo gadu populārākos varam nosaukt projektus “Aldis”, “Ansis”, “Agris” un “Aleksis”. Pie tam pirmajiem diviem projektiem ir pieejami dažādi plānojuma varianti un tikai ārējie apjomi ir līdzīgi, savukārt iekštelpu plānojums katrai ģimenei, ievērojot tās vajadzības.
Atbildot uz jautājumiem par visiem profesionālajiem veikumiem iepriekšējos gados, pievienoju savu CV.

1.1. Valdis Liepa

1.2. 150358-10663

1.3. Dzimšanas vieta Rīga Latvija

1.4. Adrese “Galadumpji” Jelgavas novads, Valgundes pagasts

1.5. Izglītība: pabeigta augstākā Arhitekts maģistrs

Izglītība

Pamatstudijas, maģistrantūra, doktorantūra (aspirantūra). Mācību iestāde, valsts

Studiju laiks

Specialitāte

Kvalifikācija

Rīgas Politehniskais institūts

1976-1981

arhitektūras apjomi, interjers un pieminekļu restaurācija.

Arhitekts

maģistrs

Darba pieredze

Restaurācijas institūts 1980-1991

Bauskas pils muzejs 1991-2001

1995- LLU

Darbība LLU

1.7. Nodarbošanās: lektors LLU LIF ARBU katedrā, arhitekts

1.8. Valodu lietošanas prasmes: angļu, krievu, latviešu – dzimtā valoda.

1.9. Latvijas arhitektu savienības izdots sertifikāts kopš 1993. gada arhitekta praksei. (Pēdējā sertifikācija arhitekta darbībai veikta 2009. gada 23. aprīlī.)

2.1. starptautisko pētījumu projektu un programmu dalībnieks: Projekta autors vides labiekārtojuma projektam palieņu teritorijām Eiropas Savienības Izglītības, Audiovizuālas un Kultūras aģentūras programmas Kultūra (2007-2013) projekta „Art Landscape Trans-formation”.

2.7. citas publikācijas: privātmāju būvniecība un ainava, publikācijas raksti elektroniskajam žurnālam building.lv, aktīva publicēšanās blogā buildart.lv

2.8. piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs

autori, nosaukums, konferences nosaukums, tās norises laiks un vieta): nav

2.9. piedalīšanās ar referātu citās konferencēs; Kultūrainava pilsētvidē 2009. gada decembrī referāts par kultūrvides pieminekļiem Jelgavas pilsētā.

2.10. cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem).

Dalība Simpozijā Jelgavas vēsturisko objektu attīstības priekšlikumi, 2007. gada decembris II vieta.

3. Pedagoģiskādarbība (par pēdējiem 6.gadiem)

3.6. studiju kursi (nosaukums, apjoms kredītpunktos); Ēku arhitektūra I -3,0 KP, Praktisko iemaņu apguve – 1,0 KP, Gleznošana – 1,5 KP, Ēku arhitektūra II -3,0 KP, Ražošanas un pirmsdiploma prakse – 0,5 KP, Diplmprojekta vadīšana -13,0 KP, Praktiskā lauku saimniecība – 1,0 KP, Arhitektūra I – 0,5KP, Arhitektūra I (k. proj.) – 0,75 KP, Ievads specialitātē – 0,5 KP, Būvniecība – 0,85 KP.

3.7. Socrates / Erasmus u.c. starptautisko izglītības programmu mācībspēks; studiju kurss “Mājoklis” – 3.0 KP 2009.gadā.

3.8. sagatavotie mācību līdzekļi: ESF projekta apakšnozarē 3.2.3.2. Studiju programmu modernizācija būvniecības studiju nozarē Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Līgums Nr. 2005/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0005/0067 „Studiju modernizācija būvniecības studiju nozarē Latvijas Lauksaimniecības universitātē” ietvaros sagatavots mācību līdzeklis „Ēku arhitektūrā”.

3.9. tālākizglītība, profesionālāpilnveide (kvalifikācijas celšana) Latvijas vai ārzemju

augstskolās un pētniecības iestādēs: Kursi Augstskolu didaktikā, LLU 2004.g.

3.10. cita būtiska informācija (pēc pretendenta ieskatiem). Piedalīšanās ECLAS konferencē Zviedrijā, 2008. gada septembrī.

– 2009. gada februārī LAPPSET rīkotais seminārs par bērnu rotaļlaukumu, tai skaitā elektroniski interaktīvo rotaļlaukumu pusaudžiem projektēšanu un drošības normām.

– 2009. gadā ASV Bridžpointas Universitātē konference par energoefektīvu būvniecību.

– 2009. gada pavasaris – LIF 2. kursa būvnieki izstrādāja daudzfunkcionāla centra projektu Liepājā. Sadarbības partneris Liepājas Brīvo Arodbiedrību Savienība.

– 2009. gada septembrī, Briselē, Eiropas federācijas privāto mežu īpašnieki seminārā par mežu apsaimniekošanu un ainavas veidošanu.

– 2010. gada septembrī HAMK UINIVERSITY (Somija) lekcijas par ēku arhitektūru un vidi.

– 2013. gada oktobrī Vroclavas universitātē (Polija) lekcijas par ēku arhitektūru, āderēm un vidi.

arhitekts Valdis Liepa

Pielikumā dažas bildes:

Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī
Restaurācijas projekti Rundāles pilī

Veiktie restaurācijas un rekonstrukcijas projekti:
Pareizticīgo klostera ēkas.
Alūksnes jaunās pils tornis.
1989-2000. Bauskas pils
Mežotnes pils 1989.
Talsu katoļu baznīca 1995.
Kandavas katoļu baznīca 1998.
Simeona un Anna pareizticīgo baznīca Jelgavā 1993.
Zemītes baznīca 1988.
Sīmaņa baznīca Valmierā 1989.
Valmieras vecā aptieka 1988.
Valmieras pilsdrupas 1981.

3 domas par “4A + CV

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: